XIN CHO HỎI

XIN CHO HỎI

XIN CHO HỎI
( vấn nghi)
Ta ngồi hết sáu chục xuân chưa?
Hỏi đến khi nao mới thấy vừa ?
Ướp đã lâu đời- thơm chứ nhỉ ?
Hay còn phải-tắm thật nhiều mưa ?
Làm sao cát bụi trần bay sạch ?
Liệu bấy giờ thì Chúa có ưa ?
Chắc chắn thiên đàng vui đấy hả ?
Ai vào chỗ đó biết xin thưa ?
12/04/2017- Đào Mạnh Hà
———– HỌA ——————
CÙNG BẠN ĐẠO
Bạn đã bao giờ gặp Phật chưa ?
Mông lung hướng ngoại…biết bao vừa ?…
Thơm gì cõi thế mà thơm nhỉ
Phải biết hồng trần chỉ thoáng mưa
Thất Bửu ao, trầm mình trẩy tục
Ma Ha nước, gột tánh thuần ưa !
Nếu ai tắm đặng Cơn Mưa Thánh !
Giải thoát hồng trần hiện tại ! THƯA !…
Huệ Quang

Comments are closed.