UỐNG THƠ

UỐNG THƠ

UỐNG THƠ…
Bao đêm trăn trở cùng thơ
Rượu nghiêng đơn chiếc…Chẳng chờ tri âm
Bao nhiêu vất vả thăng trầm
Rót vào uống cạn…Những vần thơ say
Đã từng nếm đủ đắng cay
Trải bao mưa nắng…Những ngày bão giông
Từ ngày tuổi hãy còn Xuân
Bây giờ tóc nhuộm bụi trần…Thời gian
Trăng kia mờ ảo…Đêm tàn
Mắt ai thao thức…Ướt hàng my cong
Lòng người chẳng thể đếm đong
Thuyền tình chở nặng…Đêm mong , ngày chờ
Cuộc đời như một giấc mơ
Tỉnh say say tỉnh…Vần thơ nổi chìm (!)
2h sáng 5/7/2017
Bùi Lọ Vàng ( Kim Bình)
See Translation

Comments are closed.