Ủa

Ủa

Ủa,
mãi đến nay Ngài mới biết điều nầy sao. ?
Và Ngài sẽ làm gì sau phát biểu đó?
Hãy học hỏi ở Dân tộc từng bị Nô lệ đến 1000 năm tưởng như Tanh Bành .
Vậy mà mỗi khi Họ mạnh mẽ và tráng kiện trở lại ,. Họ lại bắt ghế và đứt đầu vào dây thòng lọng bởi họ nhờ Hán
Tôi thật tình không hiểu tại sao họ lại thương nhớ Hán đến như thế !
Sự thương nhớ này thể hiện nơi người giỏi Hán mới đau !
Nay họ gởi cho nhau các bài về Từ nguyên từ Tảo lao, như giảng giải các từ như Chung cư, vi tỉnh. ..
Đến chữ Bố là do chữ Phụ của Hán tộc. Trước 75 thì cô Ông Nội giảng Gần là do chữ Cận mà ra….và các SVVK coi bộ chịu lắm. Ngộ!
Chữ Quốc ngữ mới vững mạnh kể từ năm 1916. Tính đến nay mới tròn 100 năm.
Theo lý thuyết bằng phép tỉnh tổ hợp, một anh Cao học HC khóa 6?sau đỗ tsi toán tại Texas là anh Cao Tấn Võ đã tính về mặt lý thuyết Chữ Việt có thể tạo được hơn 4trieu 300 ngàn cặp từ
trong ấy có thế có các từ có nghĩa và chưa có nghĩa. Vấn để là ta phát triển nó rộng ra. Đó là chúng ta chưa nói đến từ âm Hán Việt chúng ta ghép hai cặp từ _4 âm _thành 2 âm để dùng, chính vì vậy mà các “ngài “giỏi “hán “mang giảng từ nguyên từng từ trở thành “anh dại chữ ”
Ví dụ mình họa
Lãnh tụ _tủ lạnh
Đơn giản _ đang giỡn
Bùi Giáng _bán dùi; bàn dúi
Thời mà trung niên thì sĩ còn sống thì Ông chưa biết
Bàn dúi là gì.
Nay thì nó là “Đầu tiên “để yên tâm mà mần ăn
Ví dụ ghép
Đặc biệt công kích
=》
Bộ đội Đặc công
Lực lượng Biệt Kich
Vấn để là người viết bài cha đẻ từ này phải định nghĩa dùm để các ông nội Táo lao hảo hán khỏi cổ lối chiết tự ấm ở. Vì dụ Ấn Tượng. Hay chất lương chả hạn. Hai từ trên từ Hà Nội nhập vào sâu 75
Chất lượng.
Phẩm chất và định lượng
Ấn định vào một Hình tượng?
Xin hãy hỏi cha đẻ các từ nay
Vì dụ đặc công, biệt kích
Hãy hỏi Bộ Tống tham mưu
Minh ngoài cuộc dễ đoán mò và phấn bậy
Ngay cả “ông nội ” được các tsi ngữ văn “?”kết bạn và tán tụng lên mây là “Học giả “An Chi đã viết trên KTNN rằng từ “Mít đặc ” là từ Hán mà ra. Giới Tsi Ngữ văn làm thịnh
Nguyên tắc Việt Minh làm thinh là đồng ý
Thật tình, đọc xong cách lý luận Từ nguyên Quy Hán này, lqn nghe mà “Mắc địt “_xin lỗi phải dùng từ trên cho hợp với ngữ cảnh.
Mai tiếp
See Translation

Comments are closed.