Tui 24 rồy các pác ơyyyy

Tui 24 rồy các pác ơyyyy

Tui 24 rồy các pác ơyyyy
Sinh nhật năm nay bớt vô tư hẳn quá nhìu câu hỏi về lý tưởng, lập trường, tương lai, abcxyz .. Đau cả đầu
Thanks to Anh Nghiem đã đóng tốt vai chị cả trong giai đoạn này cụa iem love u to Vietnam and back =))
#itsMYBIRTHDAY
See Translation

Comments are closed.