Tự nhiên nằm đây kí ức ào ạt tát vào mặt tỉnh rụi cả ngủ

Tự nhiên nằm đây kí ức ào ạt tát vào mặt tỉnh rụi cả ngủ

Tự nhiên nằm đây kí ức ào ạt tát vào mặt tỉnh rụi cả ngủ… Nhớ cái thời nằm ngóc mỏ chờ show trong túi còn 10 chai . Xách đâm đầu zô một cuộc thi mong đổi vận . Vận chưa thấy đổi mà 10 chai nó beng luôn. Thi xong đc cái giải 5 chai xá xị đóng thuế 10% còn tiền thưởng từ từ lấy sau. Tối đó ôm cái giải khóc rấm rứt vì nghĩ hoài ko bít gặm nó bằng cách nào cho căng cái bao tử đag sôi ọc ọc . Và sau này quyết định ko thi cái j nữa vì …. hết tiền và hết tin
Ps: dạo này bắt đầu nhớ lại chuyện xưa hết mất trí roy nha cám ơn Thần Linh

Comments are closed.