Từ bé

Từ bé

Từ bé, bố chuyên mang ra làm mẫu vẽ. Hồi í toàn vẽ trên tờ lịch để ông cụ tập. Sau đâu xừ hết.
Làm nghề phụ trách mỹ thuật, cũng làm mẫu mấy lần. Một lần chú Đỗ Đức vẽ ký họa ở Đồng Văn. Một lần chú Phạm Lực vẽ ở Ngô Quyền. Mấy bức ấy đều giữ được.
Hôm nay kỷ niệm tròn 1 năm bạn Hồng tập vẽ. Nên cũng được lên hình phát.
Tranh kỷ niệm, thiêng liêng, không bao giờ bán.
Nếu không được giá.

Comments are closed.