Trong thế giới ngày nay

Trong thế giới ngày nay

Trong thế giới ngày nay..người trả tiền mua dịch vụ, sản phẩm..sẽ quyết định sống còn của doanh nghiệp !Hãy nghĩ xem, nếu bạn lên 1 chiếc máy bay của hãng UA, họ thông báo,đã quá chỗ..và bắt buộc bạn phải từ bỏ vé, rời chỗ người…bạn không đồng ý vì có lý do quan trọng ..và quan trọng hơn bạn đã trả tiền mua vé, check in, get line và ngồi đợi..bạn cần bay đến nơi bạn đã trả tiền mua vé…sau ít giây sau…bạn sẽ được bạn bị đập. lôi Kéo,và vết thương đầy mình.
có ai còn Dám bay UA nữa ko? Khủng Hoảng Thương Hiệu, Doanh Nghiệp, Cá Nhân có thể xảy ra bất cứ lúc…hôm nay là UA ngày có thể là chính bạn?bạn có đồng ý hay không đồng ý cách làm UA? HÀNH ĐỘNG THEO CÁCH CỦA BẠN nhé!

Comments are closed.