Tính chính trực

Tính chính trực

Tính chính trực, code of conduct, luôn là yếu tố cốt lõi cho mọi thành viên của công ty trong các hoạt động hàng ngày, mọi thành viên ko chỉ là trung thực với nhau mà phải trung thực với cả tổ chức, doanh nghiệp mà họ đang lao động, cống hiến.
Tuy nhiên, trong nhiều tổ chức thì việc bảo đảm tính chính trực thường xuyên là điều rất khó do nhiều lý do như lãnh đạo ko sâu sát để cho 1,2 cá nhân thao túng nội bộ hay do công ty chưa áp dụng và thực hiện 1 quy trình chuẩn: Quy trình SOP – Standard Operation Procedure. Quy trình này còn gọi là Quy trình vận hành chuẩn mực, đó là tổ chức sẽ hoạt động dựa trên các quá trình ( process) thể hiện dưới dạng quy trình ( Procedure) làm chuẩn mực trong vận hành doanh nghiệp. Nó định nghĩa vị trí của từng người, từng nhân sự trong quá trình làm việc, để nhân sự có thể làm đúng chức năng, nhiệm vụ tại vị trí mìn được giao và không để bất kể 1 ai có quyền can thiệp vào việc của người khác, bộ phận khác và bộ phận để duy trì tính hiệu quả cho quy trình SOP chính là Internal Audit, kiểm soát nội bộ.
Quy trình nội bộ là vậy, còn khi dàn trận để đánh tức là các công việc cụ thể để vận hành bộ máy đạt được các kết quả kinh doanh theo đúng chiến lược của Công ty thì phải dùng đến Quy trình S&OP, đó là Sales & Operations Planning, tức là hoạch định sản xuất bán hàng – là quá trình phối hợp giữa các bộ phận trong công ty, đặc biệt là các bộ phận marketing, bán hàng, sản xuất, tài chính-kế toán, cung ứng, kho vận… để hoạch định việc sản xuất kinh doanh sao cho nhịp nhàng, tránh tình trạng lúc thì thiếu hụt, lúc thì dư thừa hàng hóa, vật tư, nguyên liệu….
Một cuộc họp S&OP (S&OP Meeting) kéo dài, có khi một buổi, có khi mấy ngày chỉ để hợp nhất số liệu dự báo nhu cầu (demand forecast), dự báo bán hàng (sales forecast) trong mối tương quan với hàng tồn kho, năng lực sản xuất, năng lực cung ứng, tình hình tái chính, nhân sự….
Những cuộc họp này thường được tiến hành hàng tháng (monthly) với sự tham dự của giám đốc các bộ phận liên quan như trên, nhằm mục đích đưa ra những kế hoạch bán hàng phù hợp với dự báo, với năng lực sản xuất (production capability), cung ứng (supply), tài chính (fianance), nhân sự (HR), các chương trình marketing….; và theo sau đó là các kế hoạch tương ứng của các bộ phận liên quan khác.
Và những kế hoạch này thường là “rolling”, tức “lăn” dài theo thời gian 12 thàng hoặc lâu hơn; trong đó, 2 hay 3 tháng đầu là cố định về số liệu, 9 – 10 tháng sau được cập nhật liện tục hàng tháng. Có khi một rolling sales plan (kế hoạch bán hàng) trải dài cho 24 tháng hoặc 36 tháng nhằm giúp cho việc hoạch định được xa hơn để chủ động hơn
Một doanh nghiệp mà thực hiện luôn đạt có 10% hoặc ít hơn so với kế hoạch, một doanh nghiệp mà khi họp tháng thì mọi bộ phận đều chỉ dựa vào kết quả kinh doanh và chỉ tiêu bốc thuốc, một doanh nghiệp đang được điều hành bởi cảm tính của leader…. thì vỡ trận hay thất bại trong kinh doanh là điều không thể tránh khỏi. Do vậy, doanh nghiệp nên áp dụng SOP và S&OP ngay vào thực tiễn sản xuất kinh doanh không đến lúc người đời cười cho là CHẾT DO THIẾU HIỂU BIẾT.
Trần Đức Lợi
Bài viết có sử dụng tư liệu của anh Long Nguyen Huu đăng trên Thời báo Kinh tế

Comments are closed.