Thuyết âm miu về cuộc chiến Người Phán Xử sau 15 năm

Thuyết âm miu về cuộc chiến Người Phán Xử sau 15 năm

Thuyết âm miu về cuộc chiến Người Phán Xử sau 15 năm, Phan Hưng trở thành Lý Thám Hoa, tiểu Lý phi đao. A Lý theo lời dặn của Lương Bổng mà về làm trợ thủ cho Phan Hưng. Bảo Ngậu định mượn tay Phan Thị lần nữa nhưng mất luôn cả chức. Trần Tú lên làm bá chủ lập ra băng Trần Gia cùng Huy Kình Huy Bá…. Hé hé… Đại ka Hiền Mai Nguyễn xem quả thuyết âm miu này có được không ạ?

Comments are closed.