Thông thường

Thông thường

Thông thường, kinh doanh sẽ đi từ nh ng đang trong trạng thái nghi ngờ vì chưa biết sp ra sao… ng bán thế nào… Thông qua Marketing, họ biết đến sp.. đến nhà sx và họ trở thành khách hàng tiềm năng… rồi sẽ mua, dùng … và sẽ chia sẻ nếu ai đó có hỏi đến…. Đỉnh cao của ng bán hàng là làm sao khách hàng sẵn sàng chia sẻ dù k được hỏi… sẵn sàng bảo vệ thương hiệu ấy khi ai đó khích bác… chê bai….
#tinhdauvienminh cũng đã dần chạm được đỉnh cao ấy…. nh từ hôm nay, chúng tớ sẽ đi theo hướng ngược lại…. k theo lối mòn kia nữa…. thật thú vị khi được khai sáng con đường mới….
Cảm ơn c Hà Trịnh đã liên tục đốc thúc e tìm sư phụ Nguyen Quoc Trung quyết liệt hơn bao giờ hết để tầm sư học đạo…. nâng cao tầm nhìn và chiến lược mới….

Comments are closed.