Tâm sự qua đêm

Tâm sự qua đêm

Tâm sự qua đêm
Này Xipo mẹ rất men mẹ theo chủ nghĩa hướng ngoại
Mẹ muốn nhảy mẹ muốn đến giải đấu mẹ muốn tập cùng anh em , mẹ muốn tự do thoải mái làm những điều mẹ thích
Vậy mà mẹ ngồi đây ngay qua ngày chăm Xipo , lo Xipo ngủ ngon , dọn tả Xipo , lo Xipo bú vạy mà chưa hiểu dược Xipo muốn gì cứ làm không đúng ý Xipo không ngủ :)))
Dôi khi mẹ phát điên lên làm sao với con đây !
Rồi mẹ nhìn lại quá trình có con tới h
Mẹ đã làm được vậy thì sao mẹ lại nản chí
Mẹ sẽ lấy khuôn mat con bình yên khi ngủ làm động lực
Mẹ tin khi qua tháng đầu toẹt dzoi này Xipo sẽ làm me tư hào
Lúc dó mẹ yên tâm trở lại là mẹ
19/9 19 ngày Xipo rụng rốn nội cái rốn thôi cũng làm ba mẹ va bà ngoài khốn đốn :)))))))

Comments are closed.