Sáng nay

Sáng nay

Sáng nay, khu vuc thiện hưng người dân kêu kobe xúc đất tràn ngập đường. Vài năm trở lại đây, cứ hễ mưa là khu vực này nước chảy như thác đổ. Các xã còn lại như thi tran Thanh Bình thì nước ngập vào cả nhà. Có mưa nhà nông chua kịp vui thì gio lốc gãy đổ cây trồng…không phải là chuyện bình thường nữa rồi.
Câu hỏi là nước ở đâu ra mà chảy ngày càng nhanh, càng mạnh, gio lốc tu đâu ra mà ngày càng hung hãn…
… Hãy chung tay bảo vệ rừng, chỉ có rừng tự nhiên mới đủ sức cản lũ, cản gió thưa các anh chị.
Nhiều quốc gia do phá rừng quá mức mà trở thành hoang mạc…
Chúng ta còn rừng vậy càng phải tích cực bảo chúng.
“Rừng là vàng, nếu mình biết bảo vệ và xây dựng thì rừng rất quý” – Hồ Chí Minh

Comments are closed.