SAI nguyên lý

SAI nguyên lý

SAI nguyên lý
Bắt chước và ảo vọng các tập đoàn quốc doanh sẽ như các tập đoàn Hàn quốc tạo quả đấm thép là SAI hoàn toàn nguyên lý ngàn đời :”Không giao tiền cho bất cứ ai không là chủ” , không thể nào quản được những kẻ “sử dụng tiền không phải của mình” , cha ông có câu “đồng tiền đi liền khúc ruột” và “của đau con xót”

Comments are closed.