SÁCH SỰ THẬT

SÁCH SỰ THẬT

SÁCH SỰ THẬT
SÁCH SỰ THẬT CHỨA ĐỰNG NHỮNG THÔNG ĐIỆP ĐƯỢC THIÊN CHÚA BA NGÔI VÀ MẸ MARIA BAN CHO NHÂN LOẠI LIÊN QUAN ĐẾN CÁC MẦU NHIỆM, CÁC BIẾN CỐ ĐỂ GIÚP CHÚNG TA NHẬN RA VÀ THAY ĐỔI CUỘC SỐNG, NHẰM CHUẨN BỊ TÂM HỒN CHO CUỘC QUANG LÂM CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ.
Không phải do số lượng người đón nhận Sách Sự Thật hay những Thông Điệp của Ta, nhưng là do số lượng người đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện sẽ tạo nên sự khác biệt.
Sách Sự Thật mặc khải những điều được ghi chép trong Sách Khải Huyền.
Các con không bao giờ được phép khước từ những nỗ lực của Thiên Chúa nhằm ban cho các con Sự Thật. Người là Chúa Cha Hằng Hữu, Người yêu thương mọi người và Sứ Vụ này đã được Người báo trước. Người đang ban cho nhân loại nhiều bí mật có trong những lời tiên tri được ban cho ngôn sứ Đanien và cho tôi tớ ưu tuyển của Người là Thánh Gioan Tông Đồ. Sách Sự Thật có trong Mặc Khải Công Khai và điều quan trọng là các con không được chối bỏ Cuốn Sách Thánh Thiêng này.
Sách Sự ThậtVề những Thông Điệp và về Maria Divine Mercy:
Trang web https://sachsuthat.com đăng tải một loạt những Thông Điệp mà Thiên Chúa Ba Ngôi và Đức Trinh Nữ Maria ban cho một người phụ nữ Công Giáo người Ai-len đã lập gia đình, cô được biết đến với tên gọi đặc biệt là Maria Divine Mercy, tên mà Chúa Giêsu đặt cho cô. Cô đã nhận được các Thông Điệp hầu như là mỗi ngày kể từ ngày 9 tháng 11 năm 2010. Cô đã nhận được hơn 1.300 Thông Điệp để công bố cho mọi người cũng như một số Thông Điệp dành cho cá nhân, tất cả những Thông Điệp đều có liên quan đến Cuộc Quang Lâm của Chúa Kitô.
Những Thông Điệp này mặc khải nhiều kế hoạch của Thiên Chúa dành cho nhân loại trong những ngày trước Cuộc Quang Lâm của Chúa Kitô. Những Thông Điệp chứa đựng nhiều lời tiên tri và một số những lời tiên tri đó đã diễn ra như Thiên Chúa đã báo trước cho Maria, kể cả lời tiên báo trước đó về việc từ nhiệm của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô – đúng một năm trước ngày biến cố này xảy ra.
Cô Maria muốn sống ẩn danh và cô cho biết rằng cô đã chẳng đọc Kinh Thánh và cũng chẳng nghe nói về Cuộc Quang Lâm trước khi cô nhận được những Thông Điệp này. Mặc dù cô không hiểu biết gì về Kinh Thánh hoặc những vấn đề tâm linh một cách sâu sắc nhưng những Thông Điệp này chứa đựng nhiều điểm quy chiếu về Kinh Thánh, những luật lệ trong Kinh Thánh và những điều bí mật.
Những lời tiên tri và những Thông Điệp có trong Sách Sự Thật mà ngôn sứ Đa-ni-en đã nói đến. Chúa Giêsu đã truyền cho cô rằng những Thông Điệp này phải được biên soạn và phải in thành những tập sách và những tập sách phải được đặt tên là Sách Sự Thật.
Cô giải thích rằng Thiên Chúa Cha đã ban cho cô ‘Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống’ qua Chiến Dịch Cầu Nguyện 33, một lời nguyện bảo vệ để chống lại tên phản Kitô mà Sách Khải Huyền cũng đã nói đến.
Đức Trinh Nữ Maria đã tỏ cho cô biết về tước hiệu cuối cùng của Mẹ trên trái đất này và Mẹ muốn mọi người nhận biết Mẹ qua sứ vụ này với tước hiệu là Mẹ của Ơn Cứu Rỗi. Mẹ đã mời gọi đúc một mẫu ảnh đặc biệt – Ảnh Mẹ Cứu Rỗi để hoán cải những người đeo mẫu ảnh. Giáo Hội Công Giáo sẽ bị những kẻ thù của Thiên Chúa chiếm đoạt từ bên trong và việc chiếm đoạt này sẽ dẫn đến một trong những cuộc bội giáo khủng khiếp nhất mọi thời đại.
Nhân loại sẽ chứng kiến sự xuất hiện của tôn giáo thờ Satan và thứ tà giáo của thời đại mới nhưng nhiều người sẽ hoán cải trong một biến cố mà Chúa Giêsu gọi là ‘Cuộc Cảnh Báo’ khi thế giới sẽ đứng yên trong 15 phút và trong thời gian đó mọi người sẽ nhìn thấy tội lỗi của họ dưới cái nhìn của Thiên Chúa. Cuộc Cảnh Báo là một ân huệ trọng đại dành cho nhân loại và kết quả là nhiều người sẽ được cứu rỗi nhờ biến cố này.
Cuộc Quang Lâm sẽ loan báo sự trở lại của Chúa Kitô để phán xét kẻ sống và kẻ chết và một ‘thế giới mới không bao giờ cùng tận’ – Địa Đàng Mới sẽ trở thành nơi cư ngụ cho bất cứ ai đón nhận Bàn Tay Thương Xót của Thiên Chúa.
Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử yêu dấu của Người và Đức Trinh Nữ Maria, đã truyền ban cho Maria Divine Mercy 170 Chiến Dịch Cầu Nguyện.
Những Thông Điệp và những Chiến Dịch Cầu Nguyện có thể được tải về từ trang web này.
Khi chúng ta đọc những Thông Điệp và những Chiến Dịch Cầu Nguyện này, chúng ta hãy mở rộng tâm hồn để Chúa Thánh Thần nói với chúng ta, soi sáng tâm hồn chúng ta và truyền ban ân sủng của Người để chúng ta nhận ra nguồn mạch của lời lẽ trong những Thông Điệp này.

Comments are closed.