Paris có gì lạ không em

Paris có gì lạ không em

Paris có gì lạ không em?!
Dạ có, da đen đầy chân tháp nha các anh chị, dân nhập cư, sống ngoài luật pháp, bán đồ lưu niệm, có mấy ông biết luôn tiếng Việt, xin chào, năm đồng, ba đồng cũng được…
Theo nhiều người, đây là cái giá của nhân đạo.
Tấm hình này em thề là do góc máy chứ em không có chỉnh sửa kéo chân gì hết. Ai láo làm con chó.
Gâu gâu…

Comments are closed.