Ối

Ối

Ối, chưa kịp hoàn hồn với nghị Xuân, nghị Thuỷ lại khiến làng trên xóm dưới khắp nơi rụng rời với đề nghị về tội “bất trung, đại nghịch”! Nghe cứ như đang ở thời kỳ Phong kiến đè đầu cưỡi cổ nhân dân tàn bạo mà hồi trước mình đã được dạy ở trường phổ thông ngoài Bắc.
Đến nước này, thật tình, em cạn lời với các chị nghị. Và cũng xấu hổ thay cho phái nữ của mình khi phải nhận các chị là đồng loại cùng giới!
Nghe nói mỗi ngày họp QH tiêu tốn chừng 1 tỷ đồng. Xót tiền dân lắm, các chị nghị ơi

Comments are closed.