Ôi bác sĩ Hong tại sao anh âm thầm đến HN nhưng lại ăn cái quán dở thế kia

Ôi bác sĩ Hong tại sao anh âm thầm đến HN nhưng lại ăn cái quán dở thế kia

Ôi bác sĩ Hong tại sao anh âm thầm đến HN nhưng lại ăn cái quán dở thế kia??? Đứa nào đón tiếp anh như thế, anh hãy đến đây tôi tiếp xem nào!!!!
Ảnh lấy của ng khác hem phải tôi chụp vì tôi chụp thì a ko thoát dc đâu anh Hong à

Comments are closed.