NIỀM VUI TRỌN VẸN ĐÃ QUA

NIỀM VUI TRỌN VẸN ĐÃ QUA

1  
NIỀM VUI TRỌN VẸN ĐÃ QUA…!
Là nguồn động lực để đồng hành tốt hơn trên con đường dài phía trước!
Bình Kim Nguyễn – đại diện Ê kip ghi nhận tồn tại đã qua và cam kết hỗ trợ truyền thông tốt hơn cho Mimosa Thảo Bùi trong Khóa Đào tạo Xuyên Quốc gia và sang Hàn Quốc liên tục trong tháng 8 và tháng 9 tới đây!
Trân trọng!
See Translation

6 thoughts on “NIỀM VUI TRỌN VẸN ĐÃ QUA

    1. Em yêu! Hy vọng và Khát vọng. Yêu thương và tin tưởng sẽ là nguồn sức mạnh cho chúng ta vượt qua tất cả…thất bại và đau khổ!

Comments are closed.

Comments are closed.