Nhọng chê Kén

Nhọng chê Kén

Nhọng chê Kén
Nước giàu Mỹ Sing cũng có nhà nhỏ. Chỉ một số Vịt mới giàu đã miệt thị “ổ chuột hộp diêm” , mặc dù họ vừa từ đó thoát ra , như nhọng chê cái kén chật hẹp
–http://cafef.vn/nha-o-nguoi-viet-nho-nhat-25m2-nhung-o-my-t…

Comments are closed.