Nhóm “Science Issues”

Nhóm “Science Issues”

Nhóm “Science Issues”
Một số các bạn có lẽ đã biết rằng tôi lập ra trang “Science Issues” để bàn về các vấn đề liên quan đến y khoa và khoa học, kể cả nghiên cứu khoa học. Sẽ là nơi tôi post các bài liên quan đến kĩ năng về công bố quốc tế.
Trang này chỉ giới hạn trong số các bạn quan tâm mà thôi. Quan tâm cũng hiểu theo nghĩa là có tham gia thảo luận, chứ không phải chỉ … nhìn. Do đó, đây là nhóm chọn lọc.
Trang này đòi hỏi người muốn tham gia phải ghi danh. Hai ngày qua đã có nhiều bạn ghi danh nhưng tôi nghĩ không nên vì fb của các bạn ấy:
(a) đầy rẫy hình con cái;
(b) đầy rẫy hình ăn chơi;
(c) hội viên các hội lạ như hội chửi thề, hội phòng the, hội buôn bán nhà cửa, v.v.
(d) cờ quạt nhiều quá;
(e) có quá nhiều tiếng chửi thề (cái này thì thấy khá nhiều từ các bạn ngoài bắc);
Nếu fb các bạn nằm trong 5 nhóm trên thì xin đừng gửi ghi danh, vì tôi sợ các bạn vào nhầm chỗ.
https://www.facebook.com/groups/ScienceIssues

Comments are closed.