Nhân vật phim mới của tui mà ai cũng nói để tóc như cổ trang

Nhân vật phim mới của tui mà ai cũng nói để tóc như cổ trang

Nhân vật phim mới của tui mà ai cũng nói để tóc như cổ trang. Thôi thì ta không dấu thân phận của mình nữa. Ta chính là cô cô của tứ hải bát hoang đây… chẳng qua ta đang lịch kiếp ở trần gian mà thôi. Vậy mà cũng bị phát hiện. Các người hay lắm kkkkkk
Từ nay hãy gọi ta một tiếng cô cô là được

Comments are closed.