Nhân tiện ông Phạm Gia Hiền viết về đàn sói (giới bình dân vẫn quy cho đó là 1 loài chó

Nhân tiện ông Phạm Gia Hiền viết về đàn sói (giới bình dân vẫn quy cho đó là 1 loài chó

Nhân tiện ông Phạm Gia Hiền viết về đàn sói (giới bình dân vẫn quy cho đó là 1 loài chó, còn mình thì không nghĩ vậy). Chúng sẽ săn đuổi con mồi và ăn thịt nó hết cả xương, sau đó nếu không còn gì nữa chúng sẽ ăn thịt chính đồng loại của mình. Mình nhặt 1 ví dụ nhỏ, nhỏ thôi từ trong nhóm nôm na là bình đẳng bác ái yêu nước thương nòi, khóc cho dân tôi nghe. Ủ ôi thương quá.
Cụ lang nhà mình, có lần 2 bố con nói chuyện với nhau, mình bảo xã hội cũng đến lúc cần phải thay đổi rồi. Cụ bảo bố đi bộ đội và bị thương năm 68, nhìn thấy máu xương mất mát đủ nhiều rồi. Xã hội muốn thay đổi trước mắt con người trong đó phải tự thay đổi. Dù có chán ngán đi nữa, thì lựa chọn bạo lực là điều bất nhân nhất cuộc đời này. Ai gieo nhân nào thì gặp quả ấy, nó ở trước mắt con đấy. Con cứ sống tốt với mình đã là giúp ích cho xã hội này lắm rồi, đừng nhân danh cái gì cả.
Cũng không cần phải viết thêm gì nữa, yêu lắm và thương lắm.

Comments are closed.