Ngồi nghĩ nghĩ tại chợt nhớ ra mọi người nợ mình khá là nhiều

Ngồi nghĩ nghĩ tại chợt nhớ ra mọi người nợ mình khá là nhiều

Ngồi nghĩ nghĩ tại chợt nhớ ra mọi người nợ mình khá là nhiều. Bạn bè mình cho vay rất nhiều, mọi người vay mình cũng rất nhiều. Có đợt bạn mình còn thốt lên “Bà là chủ nợ của toàn thế giới à”. Nhưng mọi người vay xong kiểu không có khái niệm phải trả. Có những món nợ mà bao năm rồi cũng không đả động gì ..
Mình nghèo lắm please xin mọi người đừng nghĩ tiền mình kiếm đơn giản. Khổ lắm huhu nên ai còn vay mượn mình cái gì từ năm nào năm nào hãy thương mà trả mình đi. Mình nhớ hết đấy chứ không phải là quên đâu, chẳng qua tôn trọng và ngại mồm nên không bao giờ đòi thôi .. ‍♂️
See Translation

Comments are closed.