Ngày xưa mẹ mình hay viết Những câu chuyện của Milo (cái ngày xưa đó mình ở đâu mà biết nhỉ

Ngày xưa mẹ mình hay viết Những câu chuyện của Milo (cái ngày xưa đó mình ở đâu mà biết nhỉ

Ngày xưa mẹ mình hay viết Những câu chuyện của Milo (cái ngày xưa đó mình ở đâu mà biết nhỉ 😉 sao giờ không thấy mẹ mình viết Những câu chuyện của Vani zậy ta, mình cũng có nhiều chuyện dễ xương lắm mà, zí dụ như là:
– Mẹ hay vừa lái xe vừa làm việc lung tung nhặng xị, mình nhắc “Mẹ lái xe đàng quàng chút đi mẹ”
– Mẹ mình hỏi “Ni, mẹ đón con đi học về con có vui kg?”, mình trả lời liền “Ni vui lắm chứ, lần sau mẹ đừng hỏi vậy nữa nha”
– Anh Hai đi học về, mình nói một lèo “Ni chào anh Hai, Ni học về rồi nè, anh Hai có mệt kg, sao anh Hai kg chào Ni vậy” (chài ai mình nói một lèo có cho anh Hai của mình nói được tiếng nào đâu)
– Mẹ dạy mình “Ni, Gia Đình tiếng Anh là Family”, mình mới hỏi “Mẹ, vậy Gia Hân tiếng Anh là gì mẹ”, mình thấy mẹ kg trả lời được
Vậy đó, chuyện của mình cũng hay mà ha 🙂
Mình biết mẹ mình đang mệt lắm, thấy làm máy tính suốt hà nên mình kể lại mấy chuyện cho vui ha

Comments are closed.