Nên đổ tội cho ông nào đây

Nên đổ tội cho ông nào đây

Nên đổ tội cho ông nào đây, ông Thăng hay ông sắp chết?
Ông Đinh La Thăng, quê Nam Định, từng phụ trách đi lại, phải chịu trách nhiệm những vụ thế này gây thiệt hại cho ngư dân, ngân hàng và cả ngân sách, do nhà máy đóng tàu ở Nam Định, thuộc một tổng công ty của Bộ Giao Thông Vận Tải, nơi ông Thăng từng là Bộ trưởng? Hay là ông nào, sau này xuống lỗ mới bị khui lên để chịu trách nhiệm cho một đất nước không chịu phát triển?

Comments are closed.