Nay mẹ đi họp phụ huynh cho em

Nay mẹ đi họp phụ huynh cho em

Nay mẹ đi họp phụ huynh cho em. Đêm qua mẹ tháo bột ở chân em rồi, đọc thư em viết buồn cười thế, “mong ba mẹ hiền lành cho con đỡ khổ” chẳng hiểu nó khổ cái gì nữa.
Chỉ dc cái tình cảm, đẹp trai, galang mỗi tội hay dỗi y mẹ.

Comments are closed.