Nay mẹ đi họp phụ huynh cho em

Nay mẹ đi họp phụ huynh cho em

Nay mẹ đi họp phụ huynh cho em. Đêm qua mẹ tháo bột ở chân em rồi, đọc thư em viết buồn cười thế, “mong ba mẹ hiền lành cho con đỡ khổ” chẳng hiểu nó khổ cái gì nữa.
Chỉ dc cái tình cảm, đẹp trai, galang mỗi tội hay dỗi y mẹ.

2 thoughts on “Nay mẹ đi họp phụ huynh cho em

  1. Phạm lỗi bé tí mà phạt ko cho ăn cơm tối thì ước mong hiền lành hơn là đúng rồi :))

Comments are closed.

Comments are closed.