Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Các Phật Tử hãy học sâu giáo Pháp của Đức Phật. Để kg bị dụ dỗ lôi kéo nhé
Thầy Thích Nhật Từ có hỏi trong khóa Tu Tuổi Trẻ chùa Pháp Vân rằng
Ai là Phật Tử: Còn đốt vàng mã. Giơ tay lên.
Ai là Phật Tử: Còn thờ Thổ Công, Thần Tài, Thổ Địa. Giơ tay lên
Ai là Phật Tử: Còn xem thày Phong Thủy, xem Bói. Giơ tay lên
Ai là Phật Tử: Còn xem ngày giờ tốt xấu. Giơ tay lên
Bởi vì tất cả những điều trên đều là của Ngoại Đạo. Chứ kg phải của Đạo Phật
Trong kinh Phật đã dậy rằng. Những ai theo ta mà kg hiểu ta. Là đang phỉ báng ta….

Comments are closed.