Mình đang thua trung tâm ở 3 điểm:

Mình đang thua trung tâm ở 3 điểm:

Mình đang thua trung tâm ở 3 điểm:
1. Không có hệ thống, tổ chức vì làm việc 1 mình.
2. Không có đủ kinh phí in sách riêng (đối với n trung tâm lớn in sách riêng, còn các trug tâm nhỏ vẫn dùng giáo trình có sẵn như mình. Rất nhiều giáo trình nhặt nhạnh các bài tập trog chính giáo trình Methode Rose kinh điển rồi thay đổi tên, vẽ thêm vài hình sinh động, vậy là ra một cuốn sách khoảng 5 bài bán khá đắt cho học sinh học trong vòng 1 năm)
3. Không quảng cáo rầm rộ, không có đủ chi phí cũg như quy mô để tổ chức những cuộc thi hay biểu diễn trong nội bộ trung tâm.
Mình cũg đang “dạy” như nhữg giáo viên khác,những anh chị mà mình quen biết vì hầu hết đều cùng một cái nôi đào tạo; còn sự nhiệt tình và phương pháp “dỗ” trẻ thì mỗi người lại khác nhau. Mình quen nhiều người bằng cấp chuyên nghiệp,nhưng cũg chỉ mở lớp chứ ko mở “trung tâm” vì họ vẫn muốn trực tiếp đứng lớp giảng dạy thay vì chỉ lấy danh tiếng rồi tập trung vào việc quản lý. Mình cũg đã từng dạy ở nhiều trung tâm và trao đổi cùng nhiều bạn bè dạy ở các trug tâm khác nhau, vì thế chỉ dám so sánh ngầm trog lòng.
Những hoài nghi về chất lượng thì mình nghĩ việc nhiều phụ huynh cho con học ở trung tâm rồi mà vẫn nhờ mình kèm cặp thêm, hoặc đã từg học trug tâm rồi chuyển sag học tại nhà hay thậm chí đag học trug tâm cô nghỉ cũng bỏ theo cô về nhà cùng những phản hồi của các vị phụ huynh chính là câu trả lời chân thực nhất, khỏi phải PR 🙂

Comments are closed.