Màu bạc mới ra tem mới nhiều đánh giá tốt

Màu bạc mới ra tem mới nhiều đánh giá tốt

Màu bạc mới ra tem mới nhiều đánh giá tốt.
Màu bạc làm xe có vẻ to hơn màu đen
Xe đề pa yếu hơn so với CB400ss và một số xe trên 300 phân khối (có vẻ đương nhiên) trong album này.
Xe pô zin hiền lành không phá làng phá xóm
Xe không mỏi lưng, chỉ hơi đau tay do cách lái còn chưa chuẩn kỹ thuật.
Xe hơi nhiều nhựa nên nhiều khi hơi lo xíu việc bê đẩy này khác.
Xe sẽ hơi lắc nhẹ khi dừng vì xăng nhiều :))) Tí nữa tưởng say nắng
Mọi thứ khác cảm thấy vui và hạnh phúc
Đăng ký ra biển nào

Comments are closed.