Lý do anh chị này đi tới chỗ mà ai ai cũng có ảnh lại không có cái ảnh nào đây

Lý do anh chị này đi tới chỗ mà ai ai cũng có ảnh lại không có cái ảnh nào đây

Lý do anh chị này đi tới chỗ mà ai ai cũng có ảnh lại không có cái ảnh nào đây!. Là chị đói chị mệt chị đau chân, cả thế gian ngoài kia đang chụp hình, quay phim, phỏng vấn, chị với anh vào một xó ngồi. Chị dựa vào anh chị ngủ. Cách mấy bước chân, hàng trăm con người đang giao lưu, có mấy vạn bức hình đẹp đẽ trên thảm đỏ được sản sinh. Thì anh chị có tấm ảnh hèn hèn do trợ lý chụp
Do lười mà ra! Mang tiếng đi học hỏi giao lưu mà chưa làm quen được ai đã ngủ!

Comments are closed.