Lâu rồi hông có mần chuyện nầy

Lâu rồi hông có mần chuyện nầy

1 1  
Lâu rồi hông có mần chuyện nầy !
See Translation

6 thoughts on “Lâu rồi hông có mần chuyện nầy

  1. Chuyện nay la chuyện gì vay anh ………….hỏng lẻ……oi ý nghi đen toi qua

Comments are closed.

Comments are closed.