Kinh nghiệm Sâu Bít Quan Bui Duc

Kinh nghiệm Sâu Bít Quan Bui Duc

Kinh nghiệm Sâu Bít Quan Bui Duc
Mục tiêu ban đầu rất cụ thể, là phế truất ngôi vị Ảnh Đế của Bi Rain trên phạm vi toàn cõi người. Dưng cơ mà, sau khi xem xong mấy đoạn cờ nhíp quay mình được “yểm trợ” và chỉnh sửa một cách tàn bạo bằng các phương tiện tối tân, thì thấy, ngoài chuyện chú ấy có nhỉnh hơn chút đỉnh về giao diện và ngoại hình, Mẫu độ Cô thương thế lào mà chú ấy ảnh động hay tĩnh đều ổn. Còn mình thì động còn tạm, tới tĩnh trông lại “quyến rũ” quớ!
Chợt nhớ câu thơ của cụ Nguyễn Du “Tài tình chi lắm cho Trời đất ghen!”, chỉ còn biết ngậm ngùi, “Giời đã sinh Tùng sao còn phọt ra Rain?”
🙁 Âu cũng là cái số!
Bi Rain, anh tạm tha chú phen này!

Comments are closed.