“Không hề khó hiểu khi nói Phạm Thu Hà là một trường hợp lạ của nhạc Việt

“Không hề khó hiểu khi nói Phạm Thu Hà là một trường hợp lạ của nhạc Việt

“Không hề khó hiểu khi nói Phạm Thu Hà là một trường hợp lạ của nhạc Việt. Lạ từ cách cô bước vào đời sống âm nhạc, cách lựa chọn đường đi, cho đến cách sống lặng lẽ trong giới giải trí vốn nhiều tai tiếng.
Ngại tiếp xúc là thế, nhưng với âm nhạc, Hà lại quyết liệt và đôi khi cực đoan. Hà nói cô yêu và cảm thấy dễ chịu với những lựa chọn trong âm nhạc của mình. 4 album phòng thu, 5 đĩa đơn và một đĩa than – Đường em đi vừa ra mắt cùng một lượng khán giả trung thành, Phạm Thu Hà là minh chứng cho câu “cứ đi rồi sẽ đến”. “

Comments are closed.