KHỎE THẾ BAO GIỜ

KHỎE THẾ BAO GIỜ

KHỎE THẾ BAO GIỜ
(Tiệt hạ)
Trân gian đã đếm chỉ dài chừng…
Ước khoảng đời người hoặc chỉ lưng….
Có kẻ ba mươi thì vội đến…..
Còn tên sáu chục cũng chưa ngừng….
Năm canh cựa quạy sao hoài vẫn….
Một chỗ săm soi… thật chửa từng….
Cả cõi dương phàm đều tưởng hắn…..
Vài ngày hấp hối… vậy mà nhưng….
12/06/2017-Đào Mạnh Hà
————- HỌA——————–
Cũng được vài tao ái ố chừng
Xong về tính kỹ khoảng vừa lưng
Rềnh rang nhấm gặm khà,ôi cố
Rưỡn rẹo sờ quơ chép,chả ngừng
Sức trẻ nhiều khi nào hết nhịp
Già thân lắm lúc vẫn chưa từng
Đào nguyên cửa ngõ chờ quân tử
Biếng việc quên mình chớ nói nhưng
Bùi Văn Lực
———++
NHƯNG…
Cõi lạc bình an ước chỉ chừng….
Đi vài quãng ngắn đã gần lưng…
Bao người sáu chục đang tìm đến…
Ối kẻ ba mươi bỗng muốn ngừng…
Thoát cảnh ê chề sao cứ vẫn…
Tìm nơi mát mẻ lại đâu từng…
Trần gian hết thảy đều như muốn…
Vội vã chi mà … cố giữ.. nhưng…
Dương Đăng
———–+++
NHƯNG…
Mấy cụ mần chi cũng có chừng
Không thì sặc máu đến còng lưng
Vài hôm dưỡng sức coi đà trửng
Lắm bữa ghìm cương lại tưởng ngừng
Ấm cật xem mòi như vẫn thiếu
No cơm liếm mép ngỡ chưa từng
Chàng ràng lối xóm nhà ai hở
Bụng ước chen vào sướng thiệt …nhưng
Huệ Trần Anna
———++++
MỆT
Đẽo đá ngoài sân mệt tưởng chừng
Dang hình bổ phập tính hàng lưng
Già ham của lạ xuông đâu đấm
Trẻ hám tàu bay lộn chả ngừng
Buổi hẹn chờ xem lừng đã ốm
Ngày mong ngóng mãi nộn sang từng
Chôn lìa ở chỗ đồi cây rậm
Nhũng loạn đôn lòi tá hỏa nhưng
Thienly Dochanh
———–+++++
THẤT THƯỜNG
Ngắn tủi dài kiêu ngẫm đoạn chừng…
So ngày tính buổi cũng tầm lưng…
Lần chêm bữa chọc dường như cố…
Tháng đổi mùa thay nhẽ lại ngừng…
Ấm cật già mong thờ thẫn bởi…
Êm lòng trẻ ước dạt dào nhưng…
Vừa cương vội nhũn nhùn nên mới….
Mãi phập phù ai ngóng thuở từng…
Cỏ May
——-++++++
HỨNG…
Lạc bước Đường Thi hãi quá chừng
Nghe lòng bối rối… lạnh sau lưng
Thì thầm ngọn gió bay hờ hững
Nức nở cơn mưa đỗ ngập ngừng
Chấp nhận đau thương tìm chữ lửng
Cam đành khổ cực kiếm âm từng
Bình tâm thưởng thức muôn từ vựng
Nghĩa ý phơi bày chẳng hoặc nhưng
12 – 05 – 2017 Trường Sơn Tuệ Nhẫn

Comments are closed.