Khi thương nước đục cũng trong

Khi thương nước đục cũng trong

Khi thương nước đục cũng trong
Khi ghét nước sạch giữa dòng cũng dơ.
See Translation

22 thoughts on “Khi thương nước đục cũng trong

Comments are closed.

Comments are closed.