Hứa với cô gái lụa Lương Thanh Hạnh với thương hiệu lụa Ánh Trăng đăng ảnh quảng cáo lụa cho em mà 2 năm bây giờ mới thực hiện

Hứa với cô gái lụa Lương Thanh Hạnh với thương hiệu lụa Ánh Trăng đăng ảnh quảng cáo lụa cho em mà 2 năm bây giờ mới thực hiện

Hứa với cô gái lụa Lương Thanh Hạnh với thương hiệu lụa Ánh Trăng đăng ảnh quảng cáo lụa cho em mà 2 năm bây giờ mới thực hiện .
Chúc lụa Ánh Trăng tung bay khắp thế giới …
Giấu tác phẩm của Phạm Ngọc An tài năng xin lỗi em zai chị nha .
Xin lỗi ….. Người mẫu hình là nghề của em nha
Poto : Phạm Ngọc An
Lụa : Lương Thanh Hạnh

Comments are closed.