Hỡi đồng bào cả nước

Hỡi đồng bào cả nước

Hỡi đồng bào cả nước,
Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền yêu Đảng. Nhà nước mối tạo cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền cha truyền con nối, quyền rút kinh nghiệm và quyền mưu cầu quà cáp.

3 thoughts on “Hỡi đồng bào cả nước

  1. Cường Pháp , sống bên Pháp chắc biết Nguyễn tiến Trung chứ ?
    Dĩ nhiên tôi kính trọng và cảm phục các bạn vô cùng , nhưng xin dành 1 giây suy nghĩ về cái gương Nguyễn Tiến Trung.

    1. ôi đám Pháp về luôn là gánh nặng cho đất nước , tôi bây giờ là người cõi trên rồi, chỉ quan tâm đến sự co giãn của các giải thiên hà cũng như mối quan hệ giữa thời gian và độ cong của vũ trụ. 🙂

  2. Võ Tiến Cường cháu nhắc cụ là cái lệnh của cụ cho hội đồng các thiên hà về vụ sáp nhập 3 thiên hà trong khu vực chòm Orion đáo có thằng nào chấp hành cả. Cụ nên biết đằng sau lưng cụ chúng nó coi cụ chẳng là cái thá gì

Comments are closed.

Comments are closed.