Hashtag Trung hoa mộng của Nhân dân nhật báo được hàng nghìn ngôi sao đủ mọi quốc tịch share và hơn trăm ngôi sao hạng A làm video ủng hộ

Hashtag Trung hoa mộng của Nhân dân nhật báo được hàng nghìn ngôi sao đủ mọi quốc tịch share và hơn trăm ngôi sao hạng A làm video ủng hộ

Hashtag Trung hoa mộng của Nhân dân nhật báo được hàng nghìn ngôi sao đủ mọi quốc tịch share và hơn trăm ngôi sao hạng A làm video ủng hộ. Trong khi đó, các chính sách của nhà nước đối với dân văn nghệ văn gừng VN thì bị coi như những trò diễn hề trên sân khấu của họ.
Thoát, thoát cái bẹn!
See Translation

6 thoughts on “Hashtag Trung hoa mộng của Nhân dân nhật báo được hàng nghìn ngôi sao đủ mọi quốc tịch share và hơn trăm ngôi sao hạng A làm video ủng hộ

  1. anh Cam theo Anh Bình vụ biển Đông :))) dù năm 1975 quân chết tình nguyện VN chết cả mớ bên đó :)))

    1. vì đất nước nên phải vậy thôi , chứ trong lòng ông hunsen cũng đâu muốn , ..mỹ bắt cam trả nợ tiền chiến tranh , cam nó đéo trả , vì nó dựa vào trung quốc

Comments are closed.

Comments are closed.