Hashtag Trung hoa mộng của Nhân dân nhật báo được hàng nghìn ngôi sao đủ mọi quốc tịch share và hơn trăm ngôi sao hạng A làm video ủng hộ

Hashtag Trung hoa mộng của Nhân dân nhật báo được hàng nghìn ngôi sao đủ mọi quốc tịch share và hơn trăm ngôi sao hạng A làm video ủng hộ

Hashtag Trung hoa mộng của Nhân dân nhật báo được hàng nghìn ngôi sao đủ mọi quốc tịch share và hơn trăm ngôi sao hạng A làm video ủng hộ. Trong khi đó, các chính sách của nhà nước đối với dân văn nghệ văn gừng VN thì bị coi như những trò diễn hề trên sân khấu của họ.
Thoát, thoát cái bẹn!
See Translation

Comments are closed.