Facebook nhắc 01 năm các ông ợ

Facebook nhắc 01 năm các ông ợ

Facebook nhắc 01 năm các ông ợ
Một triệu đô la thì hông có đâu, nhưng thế giới thì có thay đổi chút chút. Hơn 10 chiến dịch Kí tên, 10 dự án gọi vốn và 60,000 cá nhân quan tâm các hoạt động xã hội.
Con số chưa chứng minh được gì cả. Nhưng có thể thấy sức mạnh cộng đồng nếu đặt đúng chỗ có thể tạo nên những sự thay đổi, từ bé đến lớn.
Chặng đường tiếp theo, Wake It Up có thêm thằng em Kindmate. Hi vọng không gian ứng dụng các nền tảng công nghệ cho HĐXH sẽ ngày càng thú vị và truyền cảm hứng. Đặc biệt khi kindmate.net sẽ chạm nhiều hơn đến sự tham gia của khối Tư nhân.
#WakeItUp #Kindmate

Comments are closed.