E Update Menu mới khách ủng hộ e nhoaaa

E Update Menu mới khách ủng hộ e nhoaaa

E Update Menu mới khách ủng hộ e nhoaaa
Mở cửa từ 16h-23h hàng ngày
Địa chỉ :Cơ Sở 1 : Số 136 Giếng Đáy
Cơ Sở 2 : Số 11 Nguyễn Thái Học – P. Yết Kiêu – Tp. Hạ Long ( đi vào Yết Kiêu tới nhà văn hóa khu 5 rẽ phải xuống dốc đối diện nhà nghỉ Lenly)
Menu
CHIM CÚT QUAY 25k/c
ĐÙI GÀ CHIÊN 25k/c
CÁNH GÀ CHIÊN 20k/c
CHÂN GÀ SẢ ỚT 10k/c
XÚC XÍCH 10k/c
PHÔ MAI QUE 10k/c
LẠP XƯỞNG 8k/c
NEM CHUA 5k/c
KHOAI TÂY CHIÊN 25k/s
CÁ VIÊN CHIÊN 10k/xiên
RAU CỦ QUẢ CHIÊN 5k/xiên
BÁNH BAO CHIÊN 20k/s
XÔI CHIM 40k/suất
XÔI ĐÙI GÀ 40k/suất
XÔI CÁNH GÀ 35k/suất
BÁNH BAO CHIM 40k/s
BÁNH BAO ĐÙI 40k/s
BÁNH BAO CÁNH 35k/s
TRÀ SỮA THÁI 10k/c
COCA 10k/c
NƯỚC CAM 10k/c
BIA 12k/lon Chim Quay Hạ Long

Comments are closed.