Đời người cũng chỉ vì những lúc cưỡng cầu mà tự làm khổ bản thân

Đời người cũng chỉ vì những lúc cưỡng cầu mà tự làm khổ bản thân

Đời người cũng chỉ vì những lúc cưỡng cầu mà tự làm khổ bản thân.
Biết rằng trong chuyện cần kiên nhẫn mà không kiềm chế được lòng mình thì rồi lại chuốc vào người cảm giác ê chề khi hỏng việc. Biết rằng người ấy không phù hợp mà vẫn cố đeo đuổi thì thất bại cũng chỉ là sớm muộn. Thế nên mới có câu nói phần lớn thất bại của con người không đến từ những việc họ chưa biết, mà đến từ những việc biết trước sẽ xảy ra mà vẫn cố làm.
Bí quyết hạnh phúc thật ra rất đơn giản. Đừng cố gắng làm ‘tất cả mọi thứ’, ‘cùng một lúc’, ‘ngay lập tức’, đặc biệt là ‘khi không có khả năng’.

Comments are closed.