Đôi khi mình căm hận cái thằng hay chửi mình

Đôi khi mình căm hận cái thằng hay chửi mình

Đôi khi mình căm hận cái thằng hay chửi mình! Nó vô lí, nó chết đi… Nhưng nghĩ nó mà chết đi thì cũng lại một thằng khác, nó chửi mình. Oh! chỉ có mình chết đi thì chắc không còn ai chửi… hazzz! Đang giảng bài mà bỗng nổi nóng cái ông Nam Cao, khi ông bảo: “Con người chỉ xấu xa dưới con mắt của những kẻ ích kỉ”. Ối trời ạ! Mà thôi, tui nhịn ông đi! Vì ông là bậc cha chú; là người tui cảm phục tài năng và phẩm hạnh. Nhưng ức không chịu nổi. Hỏi đám học trò: Các em có sợ nghèo, đói không? Có chứ ạ! Tui còn sợ hơn các em đến 5 lần?… Cái thằng chửi mình, nó cũng sợ: nó sợ nó đói, nó sợ vợ nó đói, nó sợ các con nó đói… Nó sợ nhiều thứ nữa! nhiều lắm! Nó tàn bạo với mình, nhưng nó cũng đang nhân hậu với bao nhiêu con người quanh nó… Hèn nào mà con nó cứ bảo nó tốt lắm!… Chịu thôi! Người không vì mình thì trời tru đất diệt, nhưng nếu chỉ vì mình thì đâm ra vô ích với tất cả mọi người. Chẳng biết sống ra sao nữa!

Comments are closed.