Đôi khi mình căm hận cái thằng hay chửi mình

Đôi khi mình căm hận cái thằng hay chửi mình

Đôi khi mình căm hận cái thằng hay chửi mình! Nó vô lí, nó chết đi… Nhưng nghĩ nó mà chết đi thì cũng lại một thằng khác, nó chửi mình. Oh! chỉ có mình chết đi thì chắc không còn ai chửi… hazzz! Đang giảng bài mà bỗng nổi nóng cái ông Nam Cao, khi ông bảo: “Con người chỉ xấu xa dưới con mắt của những kẻ ích kỉ”. Ối trời ạ! Mà thôi, tui nhịn ông đi! Vì ông là bậc cha chú; là người tui cảm phục tài năng và phẩm hạnh. Nhưng ức không chịu nổi. Hỏi đám học trò: Các em có sợ nghèo, đói không? Có chứ ạ! Tui còn sợ hơn các em đến 5 lần?… Cái thằng chửi mình, nó cũng sợ: nó sợ nó đói, nó sợ vợ nó đói, nó sợ các con nó đói… Nó sợ nhiều thứ nữa! nhiều lắm! Nó tàn bạo với mình, nhưng nó cũng đang nhân hậu với bao nhiêu con người quanh nó… Hèn nào mà con nó cứ bảo nó tốt lắm!… Chịu thôi! Người không vì mình thì trời tru đất diệt, nhưng nếu chỉ vì mình thì đâm ra vô ích với tất cả mọi người. Chẳng biết sống ra sao nữa!

6 thoughts on “Đôi khi mình căm hận cái thằng hay chửi mình

  1. Con không sợ nghèo đói, con không hứng thú với đồng tiền lớn, con có đôi tay ba đồng con vẩn sống, cha mẹ con củng không sợ đói nhưng họ lại sợ người ta nói mình đói chết, sợ con ích tiền người ta khinh, con chẳng quan tâm cho mấy, người đối tốt với con muốn đối tốt lại, người đối xấu với con con sợ và tránh xa họ, con không biết cách đối nhân sử thế như thế nào cho vừa nhưng con củng không quan tâm luôn, tại vì con biết trông cuộc chơi này người thắng không phải người kiếm được nhiều tiền, không phải người đứng trên người khác, không phải người ngộ đạo, không phải người cao quý sang hèn mà người thắng là người biết tận hưởng cuộc sống này. Ở trên trời á thầy vô vị lắm người người đối tốt với nhau ngày ngày vui cười tất cã mội người đều xinh đẹp hoàng hảo, con lén trốn suống đây không đầy một trăm năm thì phải về, cớ gì con không tận hưởng cho đã hỉ nộ ái ố, đi khắp thế giang làm nhửng việt mình thích ròi chết một cách oanh liệt. Cớ sao lại phải chấp nhất người phàm!
    Chính tã vô số lỏi xin người đọc bõ qua ahihi

    1. người đối tốt với con muốn đối tốt lại, người đối xấu với con con sợ và tránh xa họ. Suy nghĩ sâu sắc lắm!

Comments are closed.

Comments are closed.