Đoạn đối thoại hơi dài và già đối với con trẻ

Đoạn đối thoại hơi dài và già đối với con trẻ

Đoạn đối thoại hơi dài và già đối với con trẻ. Nhưng hoàn toàn cổ vũ cho quan điểm thái độ và phẩm hạnh học tập quan trọng hơn thành tích học trên lớp.
Một học sinh ưu tú là một học sinh có thái độ học tập tích cực, nghiêm túc, tôn trọng thầy cô và bạn bè trong giờ học, trách nhiệm với nhiệm vụ học tập được giao.
Nếu phụ huynh nào cũng yêu thương con đúng cách thế này thì những đứa trẻ của chúng ta sẽ có một tương lai thật tuyệt 🙂
See Translation

Comments are closed.