Đến hẹn lại lên facebook thần thánh nhắc lại kỷ niệm của 4 năm 1 hành trình đã đc trải nghiệm và học hỏi bên Kharkov cùng bé Ruồi xinh đẹp

Đến hẹn lại lên facebook thần thánh nhắc lại kỷ niệm của 4 năm 1 hành trình đã đc trải nghiệm và học hỏi bên Kharkov cùng bé Ruồi xinh đẹp

Đến hẹn lại lên facebook thần thánh nhắc lại kỷ niệm của 4 năm 1 hành trình đã đc trải nghiệm và học hỏi bên Kharkov cùng bé Ruồi xinh đẹp;bé 2 Boo lê;Duy hôi với phần chỉ dạy của cô giáo Hữu Trị và chú Thanh Bach Le!! Nói thiệt là lúc đó cũng không tin đc bản thân May Mắn có đc chuyến đi này nhờ Đại ka Gù Tuấn cho đi!!!Học và chơi trong cùng 1 chuyến đi và quen đc các em ở nhóm MBL làng thời đại là 1 cái duyên khiến bản thân ước gì thời gian quay trở lại để tung hoành nhiều hơn!! Post lại 1 phần kỷ niệm để năm sau nhắc nhở mình đã đc tận hưởng không khí lạnh và vui vẻ tại Uraina – Kharkov – Kiev!!!!

Comments are closed.