Đây là Dũng

Đây là Dũng

Đây là Dũng, em của Trí, hay chửi Trí là #tml lúc say diệu. Năm nay không nhờ Dũng viết lời bạt cho sách mới vì sẽ nhờ cậu ấy dẫn chương trình hôm ra mắt quyển tản văn mỏng mấy hôm nữa .
Sách đã chính thức bán toàn cuốc ạ, em nhờ cả nhà móc hầu bao hihi.

Comments are closed.