Dẫu biết rằng sanh lão bệnh tử của kiếp nhân sinh ai rồi cũng sẽ qua

Dẫu biết rằng sanh lão bệnh tử của kiếp nhân sinh ai rồi cũng sẽ qua

Dẫu biết rằng sanh lão bệnh tử của kiếp nhân sinh ai rồi cũng sẽ qua. Nhưng phàm làm người lòng vẫn không khỏi bùi ngùi vì sự ra đi của Bác .
Giờ đây bác sẽ không còn nằm mơ những ngày chiến tranh đau thương, những tiếng súng đạn văng vẵng bên tai, không còn đau đớn thân xác vì một phần thân thể đã hy sinh cho quê hương miền Nam.
Nguyện linh hồn Bác bình an nơi cõi Phật và con xin mượn bài hát này để chia sẽ và gởi đến Bác lòng thành kính nhất.

Comments are closed.