Dạ em cảm ơn anh Loi Phuc Pham và êkip chụp cho em những tấm ảnh kĩ niêm đẹp

Dạ em cảm ơn anh Loi Phuc Pham và êkip chụp cho em những tấm ảnh kĩ niêm đẹp

Dạ em cảm ơn anh Loi Phuc Pham và êkip chụp cho em những tấm ảnh kĩ niêm đẹp ….ekip thương 2 tụi em lắm phơi nguyên buổi trưa cùng tụi em ngoài ruộng , dằm mưa buổi chiều phải chạy vô phim trường ….. tình cảm của mọi người em quý lắm … em cảm ơn ekip …..và em cảm ơn Cổng Cưới Long Phụng hổ trợ cho em nguyên cái cổng hoa hoành trán ai cũng khen hêt ….

Comments are closed.