Công và Tội của anh Đinh La Thăng

Công và Tội của anh Đinh La Thăng

Công và Tội của anh Đinh La Thăng.
Con số 35.000 tỷ đồng được cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Đinh La Thăng thực hiện cắt giảm, tiết kiệm ngân sách trong nhiệm kỳ không phải là chuyện nhỏ, đối với ngân sách đất nước cho ngành giao thông.

Comments are closed.