Công nhận biển Việt Nam đẹp quá

Công nhận biển Việt Nam đẹp quá

Công nhận biển Việt Nam đẹp quá, mà cỡ 10 năm nữa chắc chẳng còn gì đẹp, chẳng còn gì hoang sơ đâu, thế nên đời còn trẻ, xăng còn rẻ thì cố mà đi 😀
Em Macbook vừa up lên đã bay sau 5p, inbox nổ liên tục, hãi quá. E xin phép khoá post rao bán ạ.

Comments are closed.