Con người ai cũng có mặc tốt cả

Con người ai cũng có mặc tốt cả

Con người ai cũng có mặc tốt cả, ví dụ là phụ nữ thì họ biết yêu thương che chở cho con, vì con mà hy sinh. Mặc dù mặc khác họ có thể đi nói xấu người khác hay ăn cắp ăn trộm gì cũng kệ họ, mình chú ý đến cái đó chi? chú ý mặc tốt được rồi. Con người khi ai làm gì, họ cũng đều có lý do riêng cuả họ cả. Chú ý chi cho khổ, mà khi tâm mình bị dính mắc với những điều đó của họ ấy, thì quay vào quan sát tâm dính mắc khó chịu, chứ không phải quan sát họ, rồi quay về phồng xẹp, về hơi thở. Mình thấy đứa con nít nó làm sai mình bỏ qua được , không trách nó. Nhưng sao người lớn làm sai mình không bỏ qua? Thì bây giờ khi họ làm sai, họ nói không đúng, con hãy nghĩ đến con cuả con, con hãy xem họ giống như con của mình vậy, người lớn chứ nhiều khi giống trẻ con lắm đó con, mà con nít thì mình bỏ qua chứ chấp nhất chi, nó chưa hiểu chuyện mà. Đức Phật nói trên thế gian này có nhiều loại người lắm, mà ở đâu cũng có người điên khùng nữa, mà điên khùng thì đâu có đáng trách, cái người tỉnh mà đi trách họ, người đó mới đáng trách. Phần nữa, con hãy sử dụng những câu chửi hay câu nói không hay đó mà quan sát âm thanh nó tới nó mất, rồi quan sát gương mặt của họ nó nhăn, nó căn, giận, nó sinh rồi diệt, con sẽ thấy còn rõ hơn khi con quan sát phồng xẹp hay hơi thở nữa đó. Hãy lấy cái đó làm đề mục thực hành, con di xem phim thấy cái người đóng vai giận giữ, họ chỉ mới đóng đạt có 50% – 60% thôi, còn cái người bên ngoài đang khó chiụ với mình, họ đóng đạt 100% lận đó, có người diễn đạt 100% cho mình xem tại sao không xem, mà lại miễn phí nữa :-)) . Con phải biết biến nghịch cảnh thành thuận cảnh.
Ps/ Sư Khánh Hỷ dạy vậy đó ^ ^

Comments are closed.